избор на доцент

избор на доцент

di admin admin -
Numero di risposte: 0
iПУБЛИЧЕН ФОРУМ за избор на доцент

Департамент „История на културата”

Кандидат: д-р Светла Христова

15.04.2011 г., 14.40 часа
Корпус 1 – зала 407