стипендии за студенти, които ще се включат в проект: „Лятна детска група“

стипендии за студенти, които ще се включат в проект: „Лятна детска група“

от admin admin -
Number of replies: 0

Департамент „Здравеопазване и социална работа“, Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ и Училище за продължаващо обучение обявяват конкурс за стипендии за студенти, които ще се включат в проект: „Лятна детска група“. Участието в проекта се реализира в периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. Проектът включва индивидуални и групови занимания с деца във възрастта 26 години.

В конкурса могат да участват студенти от първи до четвърти курс в бакалавърски програми и студенти от магистърски програми.

За участие в конкурса е необходимо да се изпрати СВ, имейл и телефон на имейл: mstankova@nbu.bg и да се участвате в събеседване на 20.06.2022 г. от 14 до 16 часа в стая 04 във втори корпус и да се попълни заявление /заявлението може да се подаде по време на интервюто/. Кандидатите се подбират от комисия в състав: доц. д-р Маргарита Станкова, Венета Василева, Евгения Даскалова.

За участието в проекта студентите могат да получат документ за реализиран стаж и кредити към извънаудиторни занимания, ако дейностите са приложими към програмата, в която се обучават. Последното се съгласува предварително с директора на програмния съвет в съответния департамент.

Студентите, които искат да участват в проекта, за да изработят часове стаж към програмата, в която се обучават да изпратят име, имейл и телефон на имейл: mstankova@nbu.bg или да се обадят на телефон 028110588 /Венета Василева, доц. д-р Маргарита Станкова/.