ХХ ЛЯТНА ШКОЛА ПО АНТРОПОЛОГИЯ „ТЕКСТИЛЪТ – КУЛТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ, ИНДУСТРИАЛНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“: 4-9 СЕПТЕМВРИ 2023 Г., ГР. СЛИВЕН И ГР. КОТЕЛ – С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦФСР

ХХ ЛЯТНА ШКОЛА ПО АНТРОПОЛОГИЯ „ТЕКСТИЛЪТ – КУЛТУРНА ТЕХНОЛОГИЯ, ИНДУСТРИАЛНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“: 4-9 СЕПТЕМВРИ 2023 Г., ГР. СЛИВЕН И ГР. КОТЕЛ – С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЦФСР

by admin admin -
Number of replies: 0

Лятната школа по антропология има дълга история, която е свързана със съчетаване на обучение в теренно изследване и интердисциплинарност на изучаваната проблематика. От самото си начало тя привлича студенти и преподаватели от различни образователни и творчески сфери, както и обвързва университети от Европа. Последните години школата привлича и студентите от университетите от Алианс на европейските реформаторски университети (ERUA), сред чиито създатели е и НБУ.