Анкета: Университетите и професиите на бъдещето

Анкета: Университетите и професиите на бъдещето

par admin admin,
Nombre de réponses : 0

Уважаеми колеги, настоящата анкета e част от изследване, което правя за мястото и ролята на университетите в 21 век. Анкетата е идентична за студенти и преподаватели и има за цел да установи, както мнението им по въпросите, така и нивото на синхрон. Анкетата е доброволна и ще помогне за формулиране на тези и субтези по темата за връзката между университетите и професиите. Линк към анкетата: https://forms.gle/qurmxM5cShq2s7qR6

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев, преподавател от секция "Педагогика" на департамент "Чужди езици и култури"