Курсова работа

Задачата е да напишете курсова работа на тема "Актуални проблеми на антропологическото познание", като използвате за основа статиите, качени поне в една от темите от 7 до 13 включително. Внимание! Повечето теми включват по две статии, трябва да познавате и двете! Може да включите и повече статии, както и изследвания от други издания на деп. "Антропология" (виж качената в Тема 6 библиография). Обем на работата - 15 стандартни машинописни страници (по 1800 знака на страница).