Теми

 • Тема 1

 • Тема 2

  „Смяташ ли, че си получил качественото образование, което заслужаваш в училище?“

  Ако отговорът е „не“, заповядай да поговорим повече за начините, по които то може да стане факт за учениците днес.

  Ако отговорът е „да“, заповядай да споделиш интересни училищни истории и добри практики.

  В първата част от събитието (16:20 до 17:00) ще представим един от начините, по които можем да предоставим равен достъп до качествено образование на всяко дете - програмата за социален принос, личностно и професионално развитие – „Заедно в час“. Ще разбереш как можеш да работиш за социално значима кауза и същевременно да развиеш себе си като професионалист.

  По време на втората част (17:00 – 17:50) ще имаш възможност да работиш в група върху маркетингови казуси, взети от работата на „Заедно в час“. Ще разбереш за конкретни добри практики, чрез които популяризираме мисията ни и достигаме до все повече хора като теб!

  Събитието е отворено за студенти от всички специалности!

  Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

  Знаете ли, че цели 22% от младежите между 15 и 24 г. нито учат, нито работят?

  ЗАЕДНО В ЧАС / TEACH FOR BULGARIA e неправителствена организация, която привлича нови хора в образователната система и ги подкрепя да преподават за две години в училищата с най-голяма нужда. Мисията на Заедно в час е да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. Програмата подкрепя финансово и професионално както завършващи студенти от всякакви специалности, така и успешни професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си. Какви са хората, готови да се посветят на подобна кауза? Такива са например Александрина и Божидар, които преподават в Карлово – вижте целия репортаж

  Учителите на Заедно в час преподават общообразователни предмети на ученици от 1-и до 12-и клас, но също така работят целенасочено за развитие на уменията и нагласите, които са нужни на учениците от малки населени места и с нисък социално икономически статус, така че да повярват в мечтите си и да намерят успешна бъдеща реализация. 

  С постъпването си в програма Заедно в час участниците стават част от голяма и сплотена общност от колеги, съмишленици и партньори, които работят заедно в името на обща цел. След успешното завършване на програмата голяма част от алумните на програмата продължават развитието си като активни застъпници за образователната промяна чрез директна работа в училище или инициативи извън него. Над половината от досегашните 119 завършили програма Заедно в час продължават да се развиват в училище и в образователния сектор, а много от останалите се реализират в сферата на бизнеса и предприемачеството.

  Кандидатвайте за програмата до 30.11.2016 г. през сайта на „Заедно в час“ – www.zaednovchas.bg. 
  Харесайте страницата на организацията във Facebook и LinkedIn, ако подкрепяте каузата!

 • Тема 3

 • Тема 4

 • Тема 5

 • Тема 6

 • Тема 7

 • Тема 8

 • Тема 9

 • Тема 10

 • Тема 11

 • Тема 12

 • Тема 13

 • Тема 14

 • Тема 15