Теми

 • Главна


  • Виртуална класна стая

   • Създаване на стая

    За да създадете стая трябва да влезете в режим на редакция

    • Създаване на стая

     Избирате от "дейности" BigBlueButtonBN

     • Настройки на стаята

      Попълвате полетата като давате име на стаята и създавате съобщение за поздрав. 

      Избирате период от време, в което потребителите могат да влязат в стаята. Ако не желаете да влизат "закъснели" студенти използвате тази възможност. Ако искате да позволите на потребителите да влизат по всяко време в стаята не задавате такъв период.

      Избирате дали сесията в стаята да се записва.

      Както и избирате период до 4 часа за активност на стаята.

      • При влизане в стаята

       Активирате камерата на компютъра си.

       Активиране на микрофона на компютъра си.

       • Когато сте в стаята

        Повторно активирате камерата си и тя започва да излъчва.

        Повторно активирате микрофона си и той започва да предава гласа ви.

        • Потребители и роли

         В горния ляв ъгъл се подреждат влезлите потребители: 

         преподавателят  е администратор в стаята и може да избира кой от участниците да излъчва с камерата си, да се чува през микрофона и да споделя десктопа си.

         • Споделяне на файл

          Избирате да добавите файл, който ще бъде видим от останалите потребители в стаята

          Избор на файл

          • Съобщения в режим чат в стаята

           Можете да пишете съобщения в чата на стаята от пространството долу, в ляво

           • Излизане от стаята

            От бутона горе в дясно можете да започнете да си тръгвате от стаята

            Окончателно излизате от стаята

            • За да ползвате стаята

             Имате нужда от активни на компютъра си

             и