Теми

 • Видео инструкция за студенти

 • Видео инструкция за преподаватели за конфигуриране на ВКС

 • Виртуална класна стая

 • Създаване на стая

  За да създадете стая трябва да влезете в режим на редакция

 • Създаване на стая

  Избирате от "дейности" BigBlueButtonBN

 • Настройки на стаята

  Попълвате полетата като давате име на стаята и създавате съобщение за поздрав. 

  Избирате период от време, в което потребителите могат да влязат в стаята. Ако не желаете да влизат "закъснели" студенти използвате тази възможност. Ако искате да позволите на потребителите да влизат по всяко време в стаята не задавате такъв период.

  Избирате дали сесията в стаята да се записва.

  Както и избирате период до 4 часа за активност на стаята.

 • При влизане в стаята

  Активирате камерата на компютъра си.

  Активиране на микрофона на компютъра си.

 • Когато сте в стаята

  Повторно активирате камерата си и тя започва да излъчва.

  Повторно активирате микрофона си и той започва да предава гласа ви.

 • Потребители и роли

  В горния ляв ъгъл се подреждат влезлите потребители: 

  преподавателят  е администратор в стаята и може да избира кой от участниците да излъчва с камерата си, да се чува през микрофона и да споделя десктопа си.

 • Споделяне на файл

  Избирате да добавите файл, който ще бъде видим от останалите потребители в стаята

  Избор на файл

 • Съобщения в режим чат в стаята

  Можете да пишете съобщения в чата на стаята от пространството долу, в ляво

 • Излизане от стаята

  От бутона горе в дясно можете да започнете да си тръгвате от стаята

  Окончателно излизате от стаята

 • Демонстрации