Indice degli argomenti

 • Introduzione

  ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

  Уважаеми студенти,

  В това пространство искаме да ви покажем какво се прави за качеството в НБУ.

  Тук имате и още една възможност да изкажете своето мнение и да дадете предложения за подобряване на качеството в нашия университет.

  По-долу ще видите един общ и няколко тематични форума, в които можете да споделяте нещата, които ви вълнуват по отношение на курсовете, преподавателите, програмите, административното и библиотечното обслужване.

  Можете също така да разгледате всички анкети, които се провеждат от ЦККР, обобщени данни с резултатите от тях, новини и бъдещите начинания на Центъра.

 • Argomento 1

  АКО ИСКАШ СПОДЕЛИ:)

  Здравейте колеги,

  В това пространство всеки един от вас може да сподели това, което го вълнува относно качеството на курсовете и начинът, по който се преподават.

  Мнението на всеки студент в НБУ е от значение за процеса на подобряване качеството на преподаване в университета.

   Хубаво е, когато именно вие, студентите, сте в активна позиция при реализацията на този процес, защото подобряването на качеството на преподаване в НБУ е в интерес най-вече на по-добрата ви професионална подготовка и бъдеща реализация.

  За нас, като екип, е удоволствие да бъдем част от процеса, който подобрява качеството на преподаване в НБУ!

  Писането във форума не е анонимно.
  Моля, пишете кирилица и спазвайте добрия тон!

 • Argomento 2

  АКТУАЛНИ НОВИНИ!

  През двата семестъра на учебната 2011/2012 г. анкетирането в курсовете ще се проведе в Moodle. Всеки студент може да прецени кога да даде мнението си за всеки един от курсовете, които е записал. Анкетирането ще започне през ноември и ще приключи в края на семестъра.

 • Argomento 3

  Анкета за удовлетвореност на студентите от КУРС и ПРЕПОДАВАТЕЛ

 • Argomento 4

  Анкета за ПРОГРАМИТЕ

 • Argomento 5

  Анкета за ALUMNI и РАБОТОДАТЕЛИ

 • Argomento 6

  Анкета за удовлетвореността от електронното записване

 • Argomento 7

 • Argomento 8

 • Argomento 9

 • Argomento 10