Теми

 • Тема 1


  Майнър програма


  "Старогръцки и латински език"

  сигнатура MINLIN01


  Псюхе


  Департамент: "Средиземноморски и източни изследвания"

  Директор: гл. ас. д-р Георги Гочев (ggochev@nbu.bg)


  • Тема 2   Курсове в програмата


   Пети семестър


   Аудиторни:

   GREB501 Старогръцки език

   гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.

   LATB501 Латински език

   Марта Методиева, 30 ч., 3 кр.

   CLLB503 Антична литература и култура – част първа

   проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.


   Извънаудиторен:

   CLLB502 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

   проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.

    

   Шести семестър


   Аудиторни:

   GREB601 Старогръцки език

   ас. Владимир Маринов, д.н., 30 ч., 3 кр.

   LATB601 Латински език

   проф. Петър Димитров, 30 ч., 3 кр.

   CLLB603 Антична литература и култура – част втора

   гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.


   Извънаудиторен:

   CLLB602 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

   проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.   5   Седми семестър


   Аудиторни:

   GREB701 Старогръцки език

   гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.

   LATB701 Латински език

   Марта Методиева, 30 ч., 3 кр.

   CLLB703 Антична литература и култура – част трета

   проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.


   Извънаудиторен:

   CLLB701 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

   ас. Владимир Маринов, 30 ч., 3 кр.


   Осми семестър


   Аудиторни:

   GREB801 Старогръцки език

   ас. Владимир Маринов, 30 ч., 3 кр.

   LATB801 Латински език

   проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

   CLLB803 Антична литература и култура – част четвърта

   гл. ас. д-р Георги Гочев, 30 ч., 3 кр.


   Извънаудиторен:

   CLLB801 Самостоятелна работа: старогръцка и римска култура

   проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

   • Тема 3


    Нива на обучение

    В програмата са заложени две нива на изучаване на старогръцки и латински език:


    а) начално ниво за онези студенти, които не са изучавали класически езици до този момент. В този случай курсовете започват от усвояване на основните граматически правила в съответния избран от студента език и постепенно преминават в четене на свързан текст – най-напред кратки адаптирани изречения, а после и по-големи оригинални пасажи. Целта е през осмия семестър обучението в началното ниво да е постигнало това, студентите да могат свободно да четат и да разбират граматическите и стилови особености на прозаически текст: на старогръцки език – диалозите на Платон и “История” на Херодот, на латински език – историческите записки на Цезар и речите на Цицерон.


    Псиктер    б) ниво за напреднали за онези студенти, които вече са изучавали латински или старогръцки език в някой от общообразователните курсове в НБУ или другаде. В този случай курсовете започват с кратък преговор на основните граматически правила, след което продължават в четене и коментиране на оригинален текст, като целта е през осмия семестър студентите да могат свободно да четат и да разбират, в курсовете по старогръцки, историческата проза на Тукидид и трагедиите на Софокъл, съответно в курсовете по латински – писмата на Плиний Млади, диалозите на Сенека и поезията на Хораций.


    • Тема 4     Възможности за комбиниране на курсове

     Студентът може да изучава по желание:


     а) и старогръцки, и латински език, започвайки от начално ниво или ниво за напреднали, записвайки по един 30 часов курс по съответния език.


     б) само старогръцки или само латински език в начално ниво или ниво за напреднали, записвайки по два 30 часови курса по съответния език.


     в) старогръцки или латински език в един 30 часов курс за начинаещи или напреднали плюс един 30 часов курс, свързан с културата или литературата на Древна Елада и Рим, от която и да е програма на НБУ.


     3
     • Тема 5

      Преподаватели:

      • проф. Петър Димитров, д.н. (древни и класически езици, стара история и култура)
      • гл. ас. д-р Георги Гочев (старогръцки език, старогръцка литература и култура)
      • ас. Владимир Маринов (старогръцки език, антична философия)
      • хон. преп. Марта Методиева (латински език, римска литература и култура)
      • Тема 6

       • Тема 7

        МАЙНЪР ПРОГРАМА

        "КЛАСИЧЕСКАТА ЕЛИНСКА АНТИЧНОСТ"

        СИГНАТУРА MINLIN02

         

        Ofdfdf

        Департамент: "Средиземноморски и източни изследвания"

        Директор: доц. д-р Майя Василева (lavagetas@hotmail.com; 0887 355 719)

        • Тема 8

          

         Курсове в програмата

          

         Пети семестър

         Аудиторни:

         MSCB114 Увод в индоевропеистиката, проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

         CLLB330 Крито-микенска цивилизация, проф. Петър Димитров, д.н., доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         BCLB307 Култура на Архаична и Класическа Гърция, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         Извънаудиторен:

         CLLB652 Семинар “Старогръцка култура”, проф. Петър Димитров, д.н., 3 кр.

         Шести семестър

         Аудиторни:

         CLLB654 Богове и култове в древна Гърция, доц. д-р Майя Василева, ас. Росица Гичева, 30 ч., 3 кр.

         CLLB835 Древните елински градове в Мала Азия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         CLLB655 В периферията на елинския свят – древна Анатолия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         Извънаудиторен:

         CLLB656 Семинар: „ Древна Анатолия”, доц. д-р Майя Василева, 3 кр.

          

         alex.

          

         Седми семестър

         Аудиторни:

         CLLB709 История и култура на елинистическа Гърция, проф. Петър Димитров, д.н., 30 ч., 3 кр.

         CLLB710 В периферията на елинския свят – древна Тракия, доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         CLLB711 Гръцки светилища, проф. Петър Димитров, д.н., доц. д-р Майя Василева, 30 ч., 3 кр.

         Извънаудиторен:

         CLLB653 Самостоятелна работа „Тракия и Мала Азия в древността”, доц. д-р Майя Василева, ас. Росица Гичева, 3 кр.

         Осми семестър

         Аудиторни:

         HACB152 Изкуство на древна Гърция, доц. д-р Майя Василева, доц. д-р Татяна Шалганова, 30 ч., 3 кр.

         CLLB857 Античното наследство в балканската традиционна култура, ас. Росица Гичева, 30 ч., 3 кр.

         CLLB809 Класическа античност и европейска идентичност, доц. д-р Цвете Лазова, 30 ч., 3 кр.

         Извънаудиторен:

         CLLB810 Семинар: „ Употреби на античното наследство”, доц. д-р Цвете Лазова, 3 кр.

         • Тема 9

          Програмата предлага курсове, посветени на историята и културата на древна Гърция. Под класическа античност се имат предвид преди всичко достиженията на класическа Елада, които се вплитат в културата на Рим и на цялата западна цивилизация. Отделено е място на съседни на гръцкия свят култури като тракийската и анатолийската с цел студентите да се запознаят с културните взаимодействия, осъществили се по периферията на елинския свят. Разглежда се ролята на античното наследство в изграждането на съвременната европейска идентичност.

          aga 

          Записването в майнър програмата става след завършен втори курс (взети всички изпити) и е безплатно. Всеки семестър ще имате по два аудиторни и един извънаудиторен курс. Извънаудиторните занятия ще протичат под формата на участие на студентите в семинари, лекции, беседи, посветени на изучаването на елинската, тракийската и анатолийската култура, както и на участие в пътуващите семинари в Гърция, Турция и България, организирани от програмата. Програмата предлага възможности за комбиниране с курсове, в които се изучава старогръцки и латински език.

          • Тема 10

           Програмата позволява следните възможности за комбиниране на аудиторните курсове. Студентът може да изучава по желание:

           * два аудиторни 30-часови курса от майнър програмата;

           * един аудиторен 30-часов курс от майнър програмата и един 30-часов курс по старогръцки или латински език;

           * един аудиторен 30-часов курс от майнър програмата плюс един 30-часов курс, свързан с културата или литературата на Древна Елада и Рим, от която и да е програма на НБУ.

           med.

           • Тема 11

            Преподавателски екип:

            проф. Петър Димитров, д.н.

            доц. д-р Майя Василева

            доц. д-р Цвете Лазова

            ас. Росица Гичева-Меймари

            • Тема 12

             • Тема 13

              • Тема 14

               • Тема 15