Примерни материали

Линкът препраща към примерни материали за изпита.

За да можете да ги видите и използвате трябва да влезете в системата и да последвате линка за самозаписване!

Cliquer le lien https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=28044 pour ouvrir la ressource.