Иде 11 септември!

Иде 11 септември!

от admin admin -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

До 11 септември 2016 година имате възможност да се запишете по електронен път (www.nbu.bg – е-студент) или в Студентския център за есенен семестър на 2016/2017 академична година. Всички студенти могат по електронен път да сменят курсове и групи до 15.10.2016 г.

Студентите, ползващи банков кредит за заплащане на обучението си, следва да се съобразят с необходимото време за отпускане на сумата и да представят уверение в банката поне пет работни дни преди крайния срок за заплащане без % увеличение.

При изтекло основание за ползване на намаление на семестриалната такса (семейно или решение на ТЕЛК), обърнете се към отдел “Обслужване на кандидат-студенти и студенти” за корекция на таксата. 

След записване по електронен път, проверете вашия здравноосигурителен статус в е-студент: Меню "Справки" - "Справка за здравно осигуряване". В случай на несъответствие, посетете отдел “Обслужване на кандидат-студенти и студенти”, за актуализиране на вашата декларация.

Заплащането по банков път може да се направи във всеки клон на банка ДСК.

BGN-IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC:STSABGSF

В неработни дни заплащането на такси се осъществява само по банков път.