LaTeX

LaTeX

di admin admin -
Numero di risposte: 0

СЕМИНАР - Предпечатна подготовка на научни текстове с LaTeX

департамент “Информатика”
Лектор: гл. ас. д-р Ласко ЛАСКОВ

29.10.2012 г., 16.20 часа, Корпус 1 - зала 214