Moodle НБУ

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

В "Потребителско име" въведете факултетен или преподавателски номер (заедно с буквата отпред и без интервали), в "Парола" - своето ЕГН. По-късно можете да промените паролата.

В бланката, която ще се отвори, е необходимо да въведете свой актуален имейл. Натиснете "Профилът е обновен". Без да направите това не можете да използвате системата.