НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B1.

Downloads

Вариант   


REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1   1  
Вариант 2  1  
Вариант 3 1  

Listening

Изпитът на ниво В1 няма компонент "Слушане".

Grammar

Вариант 1   1  
Вариант 2  1  
Вариант 3 1  

Vocabulary

Вариант 1  
Вариант 2 
Вариант 3

Writing

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.