http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A1.

Downloads

Вариант   1   2   3  


REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1   1   2   3  
Вариант 2  1   2   3  
Вариант 3 1   2   3  

Listening

Изпитът на ниво А1 няма компонент "Слушане".

Grammar

Вариант 1   1   2   3 
Вариант 2  1   2   3 
Вариант 3 1   2   3 

Vocabulary

Вариант 1   1 
Вариант 2  1 
Вариант 3 1 

Writing

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.