НБУ - ОООК - Италиански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B1.

Scaricare

Вариант  


REQUISITI

Comprensione scritta

Вариант 1 1 

Ascolto

Изпитът на ниво В1 няма компонент "Слушане".

Grammatica e Lessico

Вариант 1  1   2   3 

Scrivere

пример пример

Prova orale

Изпитът няма устен компонент.