НБУ - ОООК - Руски език - Ниво B2
НБУ - ОООК - Руски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B2.

Скачать

Вариант 

ТРЕБОВАНИЯ

Чтение

Вариант 1  1 

Аудирование

Вариант 1 

Лексика и Грамматика

Вариант 1  1  2 

Письмо

пример пример

Разговор

  диалог   монолог