http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Френски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A2.

Télécharger

Вариант  1  


EXIGENCES

Compréhension écrite

Вариант 1  1  2  3 

Compréhension de l'oral

Изпитът на ниво А2 няма компонент "Слушане".

Connaissance de la langue

Вариант 1  1  2 

Expression ecrite

пример пример

Устен

Изпитът няма устен компонент.