НБУ - ОООК - Английски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище C2.

Downloads

Вариант 1  


REQUIREMENTS

Reading

Вариант 1   2 

Listening

Вариант1 & 2

Grammar

Вариант 1  

Vocabulary

Вариант 1   2   3 

Writing

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.