НБУ - ОООК - Немски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище C1.

Downloads

Вариант  1  


REQUIREMENTS

Leseverstehen

Вариант 1 1 

Hörverstehen

Вариант 1 1   2 

Sprachbausteine

Вариант 1 1  2  3 

Schriftlicher Ausdruck

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.