Календар за академичната 2019 /2020

Щракнете върху https://nbu.bg/bg/students/kalendar, за да отворите ресурса.