Календар за академичната 2020 /2021

Щракнете върху https://nbu.bg/bg/students/kalendar, за да отворите ресурса.