Календар за академичната 2021 /2022

Щракнете върху https://nbu.bg/bg/students/kalendar, за да отворите ресурса.