Ако не сте студент в "Реклама", "Журналистика", "Връзки с обществеността" или "Логопедия", попълнете формата, за да се запишете при този тютор.

Щракнете върху https://goo.gl/forms/lJXb42GI0wCTkxR13, за да отворите ресурса.