Ако не сте студент в "Мултимедия и компютърна графика", "Информационни технологии", "Информатика", попълнете формата, за да се запишете при този тютор.

Щракнете върху https://goo.gl/forms/lJXb42GI0wCTkxR13, за да отворите ресурса.