Оценяване по български, чужд език и компютри

Критерии и скала за оценяване на есе/аргументативен текст

Щракнете върху скала и критерии есе.pdf, за да отворите файла.
1991-2018 © New Bulgarian University
0.162
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.