Ключ на примерен тест по бълг. език, вар.2

Щракнете върху BUL_var2_key_primer.pdf, за да отворите файла.