Download PDF Преглеждане на всички отговори. Всички участници. Descending order Отговори: 168

Входна анкета за проект "Подобряване на качеството на ДО на ЦДЕО на НБУ"

1

Има ли нужда от мултимедийно учебно съдържание?

Response Average Общо
Да  93% 150
Не  7% 11
Total responses to question  96% 161/168

2

Мултимедийното учебно съдържание трябва да бъде:

Response Average Общо
водещо  28% 62
равно по обем на класическото линейно текстово  28% 61
допълващо  20% 44
Total responses to question  100% 218/168

3

Избройте елементи на мултимедийното учебно съдържание, които според вас задължително и допълнително трябва да присъстват в един мултимедиен учебник:

Respondent Response
Видео връзка към лекции, в които материалът се преподава.
Според мен единственото задължително нещо е да имаме хартиен учебник по всички предмети. Това че сме в дистанционна форма не означава, че нямаме право на същите условия както колегите в редовната. Без значение дали ще трябва да си ги плащаме допълнително. Но на запитването как да получа учебници да ми се каже, че в моята програма всички са електронни, за мен не е окей.
лекции към всяка тема от учебния материал
Трябва да има записи на консултациите! Също така и може би и повече видеа и презентации с точно обсъждания материал.
видео записани лекции
Aудио, видео, практически задачи,
За нас студентите е важно да имаме достатъчно материал за четене, за да разберем същността на предмета, като той е най-добре да бъде: - електронен учебник - презентации за всяка една от темите, през които преминаваме, съдържащи само същинската и най-важна информация - допълнителни материали, ако има такива - литература, която да ни бъде от полза и е във връзка с темата - задачи, с които студентите да проверят свойте знания до този момент от прочетеното - допълнителни материали подпомагащи задачите cheat sheets - учебни видеа, ако съществуват такива. Не е задължително да са собственост на НБУ, но ще подпомогнат разбирането и асимилирането на материала Важно е преподавателите да предават дори и малко материал по всяка тема в 3-те лекции, а не само да отговарят на въпроси. Въпросите ще дойдат с преподаването.
Видеоклипове; лекции под формата на подкаст; таблици, резюмирсщи темата, която е предмет на лекцията;
Видео лекции, кратки игри помагащи разрешаването на проблеми по дадената тема ,
повече клипове и видеа, а не само презентации
.
.
видео презентации, записани с глас, съдържащи повече графики (помагат в задържането на интереса към темата);
видеа от лекции
-
Видеа
данните се възприемат по-лесно, когато са визуализирани
Според мен трябва да се качат файлове, в които се обяснява взетото по време на лекциите, а не просто word файл с информация, която трябва тепърва да разбиваме и почти нищо не е обяснено.
Записани видео уроци, и запис на консултациите
Видеа с презентация обобщаваща текстовия материал. Клипчета с добри практики от хора с опт в сферата.
Графики
Мисля, че в Интернет има многобройни източници на мултимедийно съдържание, които да допълват класическите линейни текстове, следователно всеки студент има достъп до това съдържание, стига да прояви инициативност и да потърси съответно интересуващия го материал.
-
Първо, трябва да има адекватно структуриран конспект на учебното съдържание на всеки курс, по който да можем да се водим, когато се подготвяме самостоятелно, и който да бъде лесно откриваем в Мудъл, а не забит някъде из безкрайните препращания из най-разнообразни страници и линкове на платформата, от които никога не става ясно каква е структурата на дадената информация, кое е с приоритет и кое не е.
Изображения, кратки видео материали , показано по най-лесен начин как да разберем материала. Като цяло да не са дълги и трудни обяснения,а точно и ясно изобразено какво означава даден термин .
Упражнения, практика
-
Основни компоненти спрямо учебния материал.
Задачи, които да се потълва директно в учебника. Лесно да се търси информация. Препратки към различни части от учебника, които да дават допълнителна информация.
Пълен електронен вариант на дадения учебник
Презентации, уеб семинари и консултации, видео лекции, аудио файлове
Zoom моля Ви
Записи на лекции!
Основни теми и примерни тестове. (Консултациите, които се провеждат в НБУ да бъдат записвани на видео и качвани в moodle)
- интерактивни графики - pop-up балончета с референции или Good-to-know кратки текстове
Презентации, видеа, подкасти.
Онлайн достъп до лекциите, онлайн теми с преподавателя и система за задаване на въпроси към него в реално време, които да са достъпни неограничено време и офлайн. Системата за виртуални стаи не работи добре. СофтУни е абсолютен пример за онлайн обучение. НБУ би могъл да взаимства много от онлайн практиките на обучение. СофтУни е университет предлагащ най доброто онлайн обучение в България, НБУ би могъл да интегрира и приложи много практики в дигиталното обучение наблюдавайки конкуренти университети.
Презентации, видеа.
Видео лекции.
презентации, клипове
Учебното съдържание следва да съдържа материалът или поне насоки към темите покрити от курса - систематизирани по начин, показващ на студента материала, който той следва да усвои, за да покрие успешно изискванията на курса, който е избрал. Дали ще е текст, видео, презентация, няма толкова голямо значение колкото съдържанието.
Здравейте, надявам се наистина да гледате сериозно на отговорите в тази анкета. Не ми е ясно какво имате предвдид под мултимедиен учебник. Но си представям, че това е дигиталната версия на хартиеният учебник. Според мен трябва задължително да присъства видео съдържание с примери за приложение; тестове след всяка глава за проверка на знанията (макс 10 въпроса); примери обвързани с реалния живот след всяка нова концепция.
Образователни видеа
презентация
Видео запис на лекциите от всеки курс
Запис на консултациите
Най-важното и необходимо по предмета ; речник с термините ; презентация с примери и графики , примерен тест с отговори и обяснения на отговорите
Всички материали, необходими за решаването на теста и казусите, в случай че студентът не разполага с учебника на хартиен носител. Актуални проучвания, изследвания, запитвания и статистика по дадените теми също биха били от полза.
всичко
Пълното съдържание от хартиения носител, да го има под формата на лекция. Да има опция, в която има лекции на живо, с допълнителна опция - включване директно на живо за задаване на въпроси, като например през скайп. Да има задължителни присъствени лекции и практики, за предоставяне на най-важната информация от предметите. Да се изготвя графика за изпитите ТО и ФО, с точна дата и нормален час, най-малко месец преди сесията.
Запис на лекциите и дискусиите. Презентации
...............
интерактивни казуси, онагледяващи видеа, платформа за обсъждане
Примери от практиката - актуални, графики и визуални материали пресъздаващи визуално теорията, Mind maps - структуриране на съдържанието в лесно запомнящ се формат. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ВИДЕО КОНСУЛТАЦИИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЧЕТЛИВО И ДОСТАТЪЧНО ВИДИМО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ ЕКРАНА ЗАД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - има готови софтуери, които синхронизират видеото със съдържанието на презентацията на лектор и се ползват активно на семинари, конференции и т.н.
съкратен вариант на темите
Е-студент и мудъл трябва да бъдат обновяване всяка седмица не само с мултимедийно съдържание, но и с актуални дати за изпитите. Всеки студент трябва да бъде известяван минимум 10 дена преди изпита за датата.
-
Видео файлове
съвместимост на съдържанието с iPad
Total responses to question 59/168

4

От какво средство предпочитате да учите?

Response Average Общо
преносим компютър  50% 110
хартиен учебник  44% 97
персонален компютър  21% 47
смартфон  18% 39
таблет  16% 36
Total responses to question  100% 221/168

5

От каква медия предпочитате да учите?

Response Average Общо
видео лекции  59% 131
текст  46% 101
учебен филм  35% 78
учебна игра  28% 61
аудио файлове  20% 44
Total responses to question  100% 221/168