Д-р Кристина Йорданова завършва средно образование в Софийска математическа
гимназия „Паисий Хилендарски“. Възпитаник е на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, в който получава бакалавърска степен по специалност „Българска
филология“ (2004), магистърска степен по „Литературознание“ (2005) и става доктор по
българска литература (2009). От 2009 година д-р Йорданова е щатен асистент към
факултет „Славянски филологии” на Софийския университет. От 2008 г. преподава
езикова култура и есе като хоноруван преподавател в Нов български университет.

Защитената от д-р Йорданова докторска степен върху образите на жената в
литературата и културата между двете световни войни е наградена със стипендия от
Домa на науките за човека и обществото (София). Обсегът на научните интереси на
изследователката включва литература, културна история и антропология. Кристина
Йорданова е председателка на борда на Българска асоциация на университетските жени
(2019-). Последните ѝ изследователски проекти са насочени към съвременната
българска литература.

email: kristina_jordanova@abv.bg

Промяна: вторник, 6 октомври 2020, 11:33 AM