От учебната 2010/2011 година в НБУ е въведено двукомпонентно оценяване на комплексния изпит. Той се състои от 2 части, като всяка се оценява поотделно.

Крайната оценка е средно аритметично от двата компонента. Оценката се закръглява в полза на студента до половин единица.

За да вземете успешно комплексния изпит, трябва да изкарате поне 33 точки за всяка част. Ако едната част е оценена със слаба оценка, крайната оценка също е слаб.

Ето и скалата за оценяване на всяка част:

26 - 29 = Среден 3,00
30 - 32 = Добър 3,50
33 - 36 = Добър 4,00
37 - 39 = Мн.добър 4,50
40 - 43 = Мн.добър 5,00
44 - 46 = Отличен 5,50
47 - 50 = Отличен 6,00
Промяна: четвъртък, 13 ноември 2014, 13:48 PM