Уважаеми студенти!
Изпитните работи се съхраняват в срок до две години от датата на провеждане на изпита.
Можете да задавате въпроси и да преглеждате писмените си работи от общообразователните изпити по български и чужди езици в стая 413, IІ корпус.

Работите от изпита по компютърни умения можете да прегледате в стая 122, І корпус, в приемното време на ас. Арсения Григорова.
Промяна: Friday, 14 November 2014, 18:01 PM