Оценяване по български, чужд език и компютри

Уважаеми студенти!
Изпитните работи се съхраняват в срок до две години от датата на провеждане на изпита.
Можете да задавате въпроси и да преглеждате писмените си работи от общообразователните изпити по български и чужди езици в стая 413, IІ корпус.

Работите от изпита по компютърни умения можете да прегледате в стая 122, І корпус, в приемното време на ас. Арсения Григорова.
Промяна: петък, 14 ноември 2014, 18:01
1991-2018 © New Bulgarian University
0.129
Информацията в Moodle НБУ е защитена от Закона за авторското право и сродните му права. Разпространяването й под каквато и да е форма,
с каквато и да е цел и в каквато и да е медия, носител или компютърна среда може да стане само със съгласието на Нов български университет.