Примерни тестове за ДО

Повече информация за дистанционната форма на обучение в НБУ:

http://www.nbu.bg/index.php?l=1787

Промяна: четвъртък, 13 ноември 2014, 14:20