конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“

конкурс „Бизнес модели за кръгова икономика“

par admin admin,
Nombre de réponses : 0

Клуб „Икономика 2000“обявява конкурс

„Бизнес модели за кръгова икономика“

Чрез тази инициатива Клуб „Икономика 2000“ желае да насърчи ученици и студенти от учебни заведения на територията на България да представят креативни идеи и решения за внедряване на повече кръгови бизнес практики в прехода на България от линеен към кръгов модел на икономическо развитие, водещ до спестяване на изчерпаеми природни ресурси, образуване на по-малко отпадъци и опазване на околната среда.

Конкурсът се провежда в рамките на проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, изпълняван от Клуб „Икономика 2000“ с финансиране от Програма LIFE на Европейския съюз. Информация за проекта и ресурсни материали за кръговата икономика са публикувани на сайта https://cestarseed.com.