МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРА НА ВОЙНАТА И ВОЕНЕН ОПИТ (MILITARY CULTURE AND WAR EXPERIENCE)“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРА НА ВОЙНАТА И ВОЕНЕН ОПИТ (MILITARY CULTURE AND WAR EXPERIENCE)“

by admin admin -
Number of replies: 0

11 - 12 ОКТОМВРИ 2019

Организатори: Нов български университет (департамент „Нова българистика“) и Военно-техническа академия „Фердинанд I“, Букурещ

Конференцията има интердисциплинарен характер. В нея вземат участие учени с различна изследователска насоченост. В центъра на вниманието е войната – нейната история, съвременните й проявления, образите й в различни изкуства. Една тема, която, за съжаление, продължава да бъде актуална. Събитието е подкрепено от Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие при Настоятелството на НБУ.