№38 "Следва"

№38 "Следва"

di admin admin -
Numero di risposte: 0

Излезе новият, 38-и брой на СЛЕДВА, списанието за университетска култура на НБУ със силни и интересни текстове от преподаватели, докторанти и студенти в нашия университет. Вижте прикачени корица и съдържание.
Броят е достъпен пълнотекстово онлайн на адрес: http://sledva.nbu.bg/
Темата на предстоящия пролетен брой е „Изчезващи неща“. Може да се мисли в най-широк и в най-тесен план през оптиката на всяка университетска и пара-университетска дисциплина: изчезващи имена, места, хора, предмети, професии, навици, хобита, думи и езици, моди, животински и растителни видове, спомени, досиета, свободи, ограничения...
Свои текстове и други материали може да изпращате до 20 април на гл. ас.
д-р Биляна Курташева (главен редактор), на адрес bkourtasheva@nbu.bg.