Конкурс за стипендии към проект „Летни детски групи“

Конкурс за стипендии към проект „Летни детски групи“

par admin admin,
Nombre de réponses : 0

 Конкурс за стипендии към проект „Летни детски групи“

В конкурса могат да участват студенти от първи до четвърти курс в бакалавърски програми и студенти в магистърски програми

 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ и Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ обявяват конкурс за стипендии за студенти, които ще се включат в проект „Летни детски групи“. Участието в проекта се реализира в периода 01.07 – 31.08.2018 г. и включва индивидуални и групови занимания с деца от 3 до 6 години.

В конкурса могат да участват студенти от първи до четвърти курс в бакалавърски програми и студенти в магистърски програми.

За участие в конкурса е необходимо да се изпрати СВ, имейл и телефон на имейл: childtherapy@nbu.bgq, да се участва в събеседване на 25.06.2018 г. от 10 до 12 часа в стая 08 във втори корпус и да се попълни заявление (заявлението може да се подаде по време на интервюто).  Кандидатите се подбират от комисия в състав: доц. д-р Маргарита Станкова, Венета Василева, Георги Георгиев.

За участието в проекта студентите могат да получат документ за реализиран стаж и кредити към извънаудиторни занимания, ако дейностите са приложими към програмата, в която се обучават. Последното се съгласува предварително с директора на програмния съвет в съответния департамент.

Студентите, които искат да участват в проекта, за да изработят часове стаж към програмата, в която се обучават, трябва да изпратят име, имейл и телефон на имейл: childtherapy@nbu.bg или да се обадят на телефон 028110588 (Венета Василева, доц. д-р Маргарита Станкова).