Новини

Социалистическото равноправие на жените

 
христо чукурлиев
Социалистическото равноправие на жените
от admin - понеделник, 13 март 2017, 12:17
 

издание на общоуниверситетския семинар

Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ

на тема

Социалистическото равноправие на жените

 За първи път академичната общност подема разговор за близкото ни минало, за социалното и правно положение на жените в българското общество през този период

 Лектор: гл. ас. д-р Деяна Марчева

 Дата: 30 март 2017 г. (четвъртък)

Начало: 18.00 часа

 Място: корпус 1, аудитория 409