Студент на годината

Студент на годината

di admin admin -
Numero di risposte: 0

Уважаеми студенти, 
започва събирането на кандидатури за Студент на годината. Националният приз обичайно има силни кандидатури от НБУ, но за да стане това трябва време за подготовка. Ако смятате, че искате да кандидатствате, ако имате спечелени национални или международни състезания, имате множество извънаудиторни активности, научни публикации или благотворителна дейност, то попълнете своите документи и ЕЛАТЕ ПРИ МЕН ЗА КОНСУЛТАЦИЯ. Тъй като съм била два пъти член на журито зная някои специфики при подготовкаа на документите, които биха имали голямо значение при оценката. 
Може да се свържете с мен на echristova@nbu.bg

Подробности за участие може да намерите на www.studentnagodinata.eu
Срокът за подаване на документи е до 20 Ноември

Срокът да се обърнете към мен за помощ при оформянето и подаването - 10 ноември, четвъртък. 

гл. ас. д-р Евелина Христова, 
Връзки с обществеността на НБУ