Можете да научите някой друг полезен език освен английския

Можете да научите някой друг полезен език освен английския

di admin admin -
Numero di risposte: 0

ОООК170 Новогръцки език – Ниво А1

150 ч., 12 кр. 

Записвания за есенния семестър на 2013/2014:

http://student.nbu.bg/

или

отдел "Студенти", корпус 1, офис 213