Работа с Preset-и за бази данни в Moodle

Работа с Preset-и за бази данни в Moodle

by admin admin -
Number of replies: 0

СЕМИНАР - Работа с Preset-и за бази данни в Moodle

департамент “Англицистика“
Център за чужди езици
ФБО
Водещ: ас. Стан Богданов
25.10.2012 г., 09.40 часа
зала 310, корпус 1