Хляб с изтекъл срок на годност

Хляб с изтекъл срок на годност

by admin admin -
Number of replies: 0

СЕМИНАР "Микробно съдържание в хляб с изтекъл срок на годност" - Експериментални резултати, представени на XXXVII FEBS Конгрес, септември 2012, Испания

департамент „Медикобиологични науки“
Лектор: доц. д-р Галина Сачанска
09.10.2012 г., 18.00 часа
Корпус 2 – зала 407