График на изпитна сесия за дистанционни програми,

Re: График на изпитна сесия за дистанционни програми,

par Utilisateur supprimé,
Nombre de réponses : 0

пише есен семестър 2012-2013г. ,учебен процес.

там ще видиш графика и т.н.