Топоси на историческата памет

Топоси на историческата памет

от admin admin -
Number of replies: 0

fМЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ СТУДЕНТСКИ ДЕБАТ- Памет и забрава. Резултати от представително изследване - „Топоси наисторическата памет“

Департамент“Политически науки”
Водещи: Евгения Иванова (НБУ), Евелина Келбечева (АУБ)
Участват: Алексей Кальонски (СУ), Дмитрий Варзоновцев (НБУ), ИванЕвтимов (НБУ), Маргарита Дишкова (СУ)
23.03.2011 г., 17:00 часа
Корпус 1 – зала 409