Култура на индивида в елинистическата и гръко-римската епоха

Култура на индивида в елинистическата и гръко-римската епоха

от admin admin -
Number of replies: 0

greekНа 14-ти, 15-ти и 17-ти декември в НБУ ще се проведе workshop на тема “Култура на индивида в елинистическата и гръко-римската епоха” , водещ проф. Петър Димитров, д.н.

Програмата на семинарите е:

- 14-ти декември, 18 часа, Заседателната зала на библиотеката, “Стоикът Хиерокъл за етиката на индивида” , водещ лектор: ас. Владимир Маринов

- 15-ти декември, 13 часа, 305 II, “Жената и празникът в поезията на Теокрит” , водещ лектор: проф. Петър Димитров, д.н.

- 17-ти декември, 16:20 часа, 703 II, “ Индивидуална култура и космополитизъм в биографиите на Плутарх” , водещ лектор: ас. д-р Георги Гочев