случаят KIT-KAT

случаят KIT-KAT

di admin admin -
Numero di risposte: 0

kit katРазвитие и комуникацияна глобална марка – случая на KIT KAT

Югоизточноевропейскицентър за семиотични изследвания
Магистърска програма „Реклама и стилове на живот”
Семинар „Международна реклама”

Лектор: Йорданка Шарон, Бранд мениджър «KIT KAT и MURA» в "Nestle Bulgaria"AD
Водещ: Димитър Трендафилов
25.11.2010 г., 18:00 часа
Библиотека – Заседателна зала