НБУ - ОООК - Италиански език - Ниво B2
НБУ - ОООК - Италиански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище B2.

Scaricare

Вариант 

REQUISITI

Comprensione scritta

Вариант 1  1 

Ascolto

Вариант 1  1 

Grammatica e Lessico

Вариант 1  1  2  3 

Scrivere

пример пример

Prova orale

  диалог   монолог