http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Италиански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A2.

Scaricare

Вариант  1  


REQUISITI

Comprensione scritta

Вариант  1 

Ascolto

Изпитът на ниво А2 няма компонент "Слушане".

Grammatica e Lessico

Вариант  1   2   3 

Scrivere

пример пример

Prova orale

Изпитът няма устен компонент.