http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Италиански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A1.

Scaricare

Вариант  1  


REQUISITI

Comprensione scritta

Вариант 1 

Ascolto

Изпитът на ниво А1 няма компонент "Слушане".

Grammatica e Lessico

Вариант 1  2  3 

Scrivere

пример пример

Prova orale

Изпитът няма устен компонент.