http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Френски език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A1.

Downloads

Вариант   1  


REQUIREMENTS

Compréhension des écrits

Вариант 1 1   2   3 

Compréhension de l'oral

Изпитът на ниво А1 няма компонент "Слушане".

Competence de la langue

Вариант 1 1   2 

Expression écrite

пример пример

Speaking

Изпитът няма устен компонент.