http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Испански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A2.

Descargar

Вариант  1  


REQUISITOS

Comprensión de lectura

Вариант  1   2  

Comprensión auditiva

Изпитът на ниво А2 няма компонент "Слушане".

Gramática

Вариант  1   2  

Léxico

Вариант  1 

Expresion escrita

пример пример

Expresion oral

Изпитът няма устен компонент.