http://www.nbu.bg
НБУ - ОООК - Испански език: Онлайн варианти на примерни тестове за равнище A1.

Descargar

Вариант  1  


REQUISITOS

Comprensión de lectura

Вариант 1&2   3 

Comprensión auditiva

Изпитът на ниво А1 няма компонент "Слушане".

Gramática

Вариант 1   2  

Léxico

Вариант 1 

Expresion escrita

пример пример

Expresion oral

Изпитът няма устен компонент.